Қорық аумағында Арал теңізі өңірінің эндемигі болып табылатын, Қызыл кітапқа енгізілген - Борщов қызғалдағы көптеп кездеседі.
Қызғалдақтың биылғы гүлдеу процессі сәуір айының бірінші декадасынан бастау алғандығы қорық қызметкерлерімен тіркелген.

P.s. фото авторлары
#1 фото - А.Есенова, экологиялық ағарту инженері
#2-5 фото - Н.Сахиев, ғылым бөлімінің қызметкері