Услуги

 

ҚОРЫҚ ӘКІМШІЛІГІ

 

 

Табиғи кешендерді қорғау қызметі бөлімі

 

Шаруашылық қызметі және техникалық қамсыздандыру

 

 

Ғылым, ақпарат, мониторинг, экологиялық ағарту және экотуризм бөлімі

 

 

 

Қаниев Хамит Мәмбетқалиұлы - Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығының бас директоры


  

 

Директордың орынбасары Ембергенов Габит Советович


  

 

Директордың ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Сатекеев Гаукарбек Карабекович

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА

 

 

 Отдел службы охраны природных комплексов

 Служба технического и хозяйственного обслуживания

 

 

Отдел науки, информаций, мониторинга,

экологического просвещения и экотуризма

 

 

 

Каниев Хамит Мамбеткалиевич - Генеральный директор Барсакельмесского государственного природного заповедника


  

 

Заместитель директора - Ембергенов Габит Советович


  

 

Заместитель директора по научным вопросам Сатекеев Гаукарьек Карабекович